DOA YUSYBIH MUBAHALAH

SUBHANAKALLAHUMMA….
Ya Allah Ya Rabbi, jika keimanan atas kebenaran Al-Haq min rabbika yang kami jalani selama ini ternyata berada dalam gejolak klaim pembenar ego keakuan nafsu yang menyimpang yang menyesatkan, dan tidak dalam Kebenaran Al-Haq Engkau, tidak sejalan dengan kebenaran ajaran utusan Engkau, maka ampuni kami atau musnahkan kami. Dan jika yang kami Imani dan kami jalani didalam keimanan dan didalam perilaku keislaman yang benar dan dibenarkan sebagai Al-Haq min RabbiKa Engaku, berada didalam ajaran para Nabi para Rasul Engkau mengembalikan ajaran Al-Haq Engkau dan hak-hak junjungan Nabi Muhammad SAW (SAAW) pada tempatnya maka, tampakkan sebagai Kebenaran Al-Haq Engkau, angkat kami pada sisi terbaik disisi Engkau. Ampuni kami, rengkuh kami, jagalah kami dan Rahmati kami.
Dan jika mereka-mereka yang dzalim, yang lalim dan yang berperilaku jahiliyah yang mengklaim merasa benar dan merasa suci, dan telah merasa sebagai orang yang berada didalam kebenaran Al-Haq Engkau, dan telah menjadi ahli Surga-MU, ternyata memang didalam Kebenaran Al-Haq Engkau dan sesuai dengan ajaran Nabi dan Rasul Engkau maka, angkatlah mereka sebagai Kebenaran Al-Haq Engkau, dekatkan mereka pada sisi terbaik Engkau namun, jika ternyata mereka adalah memang lalim, dzalim, dan dalam perilaku jahiliyah maka, singkirkan, tenggelamkan, musnahkan dari permukaan bumi Engkau.
Engkaulah Yang Maha Perkasa, Engkaulah Yang Maha Adil yang mengadili kelaliman, kedzaliman dan kejahiliyahan umat manusia, Engkaulah Yang Maha mengetahui yang mengetahui seluruh makhluk dan isi hati seluruh makhluk-Nya. Engkaulah Yang Maha Bijaksana yang mengangkat hamba-hamba untuk didekatkan kepada diri Engkau sendiri dari hamba-hamba yang Engkau kehendaki.
Wujudkan ja’al Haq wa zahuqal batil
Pendo’a

About Post Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.