Selasa, Juli 17, 2018

KEBENARAN ITU BERAT DAN MENYULITKAN, KEBATHILAN ITU RINGAN DAN MENYENANGKAN

“Innal haqqa tsaqiilun mariyyun, wa innal baathila khofiifun wa biyyun” Kebenaran dalam makna Al-Haq min Rabbika, kebenaran mutlak milik Tuhan dan dari Tuhan. Dalam pelaksanaannya...

AD-DIIN DAN AL-ISLAM. ORIENTASI TANJUNG

Sesungguhnya model pola addiin (pola sistem kehidupan) yang diridhoi di sisi Allah adalah menyelamatkan (mendamaikan, menentramkan). Ali Imron 19 Diin adalah kehidupan, addiin adalah jalan...

FENOMENA YANG TERJADI SAAT INI ADALAH FENOMENA MENUJU PEMURNIAN-KEMURNIAN

Fenomena sosial, fenomena agama, fenomena politik dan fenomena budaya serta fenomena alam adalah fenomena menuju Pemurnian-Kemurnian. Banyak fenomena-fenomena kehidupan saat ini, mulai dari kejadian-kejadian “aneh”...

TERSERAPNYA “SESUATU” PENERIMAANNYA TERGANTUNG DARI NIAT YANG DILETAKKAN DI DALAM HATINYA

  “Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya,...

HANYA KARENA DHAWUH MAKA ANNUBUWAH KAMI SAMPAIKAN

HANYA KARENA "DHAWUH", PERINTAH, WASIAT KENAPA SAYA MENYAMPAIKAN AN-NUBUWAH, PERIHAL KEBERADAAN ILMU TAUHID, ILMU NUBUWAH. Keberadaan kami dengan Ilmu Tauhid An-Nubuwah, memang tidak pernah...