Jumat, Juni 28, 2019

KEBENARAN ITU BERAT DAN MENYULITKAN, KEBATHILAN ITU RINGAN DAN MENYENANGKAN

“Innal haqqa tsaqiilun mariyyun, wa innal baathila khofiifun wa biyyun” Kebenaran dalam makna Al-Haq min Rabbika, kebenaran mutlak milik Tuhan dan dari Tuhan. Dalam pelaksanaannya...

SESUNGGUHNYA AHLUL BAYTIN NABI

Sedang makna AHLUL BAYT kanjeng Nabi bukanlah berbicara perihal keturunan darah daging kulit, juga bukan bayt rumah nabi dalam pengertian rumah dengan batas-batas semen...

TERSERAPNYA “SESUATU” PENERIMAANNYA TERGANTUNG DARI NIAT YANG DILETAKKAN DI DALAM HATINYA

  “Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya,...

ANNAR dan ALJANNAH

ANNAR dan ALJANNAH disempurnakan setelah masa pakai jasad habis di dunia. QS. Ali Imran 185. Selamatkan Fitrah diri. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati (inilah...

SAUDARAKU, MARI ISLAM KAAFFAH DALAM PERSAKSIAN

Awal Islam adalah persaksian. Awal Iman adalah sadar bersama karena berada dalam persaksian. Saudaraku hamba yang berserah diri, penduduk bumi dimanapun berada. Kami hanya menyampaikan,...